Produkty
do uszczelniania
mikroporów i mikropęknięć

Dążymy do usuwania wad w postaci mikropęknięć, mikroporowatości, czy rzadzizn powstających w procesie produkcji odlewów z metali żelaznych i nieżelaznych

IMPREGNOL, to ciekły preparat o niskiej lepkości służący do uszczelniania mikroporowatości i mikropęknięć o rozmiarze od 0 do 0,1 mm w odlewach oraz niektórych częściach maszyn i urządzeń. Dzięki zawartości specjalnych dodatków posiada doskonałą zdolność wnikania we wszelkiego rodzaju mikroszczeliny, w których pozostaje dzięki odparowaniu zawartych w nim części lotnych. Aplikacja preparatu nie wymaga stosowania podwyższonego ciśnienia, ani podwyższonej temperatury.

Stosowany jest podobnie jak IMPREGNOL, do uszczelniania mikroporowatości i mikropęknięć. Z tą różnicą, że uszczelnia przestrzenie o rozmiarach od 0,1 do 0,5 mm. Aplikuje się go również bez konieczności stosowania podwyższonego ciśnienia, ani podwyższonej temperatury.